• baner_pen

Synhwyrydd Cloroffyl Planhigion

  • Plannu mesurydd cloroffyl

    Plannu mesurydd cloroffyl

    Pwrpas yr Offeryn:

    Gellir defnyddio'r offeryn i fesur yn syth y cynnwys cloroffyl cymharol (uned SPAD) neu radd wyrdd, cynnwys nitrogen, lleithder dail, tymheredd dail planhigion i ddeall y galw nitro gwirioneddol o blanhigion a'r diffyg nitro mewn pridd neu a oes gan wrtaith nitrogen gormodol. wedi'i gymhwyso.Yn ogystal, gellir defnyddio'r offeryn hwn i gynyddu cyfradd defnyddio gwrtaith nitrogen a diogelu'r amgylchedd.Gellir ei ddefnyddio'n helaeth gan sefydliadau ymchwil wyddonol amaethyddol a choedwigaeth a phrifysgolion i astudio dangosyddion ffisiolegol planhigion ac ar gyfer canllawiau cynhyrchu amaethyddol.