• baner_pen

Synhwyrydd Elfennau Hybrin y Pridd Pennu Maetholion Pridd

Yn union fel yn y broses o dyfu, dim ond trwy ychwanegu at amrywiaeth o faetholion y gall pobl fod yn gryf ac yn gryf.Er mwyn i blanhigion dyfu'n dda, mae maetholion amrywiol hefyd yn anhepgor.Fodd bynnag, am amser hir, rydym yn aml ond yn talu sylw i p'un a yw'r prif faetholion fel nitrogen, ffosfforws a photasiwm ar goll mewn plannu amaethyddol, ond trowch lygad dall i'r elfennau hybrin fel sinc, boron, manganîs, a chalsiwm. gall hefyd helpu planhigion i sicrhau twf da.

Mae gwahanol elfennau hybrin ychydig yn wahanol.Gall sinc gyflymu metaboledd nitrogen mewn planhigion, sy'n ffafriol i synthesis auxin, yn cyflymu cyfradd ffotosynthesis, ac yn gwella gallu planhigion i wrthsefyll afiechyd ac oerfel.Mae boron yn cael effaith gadarnhaol ar wreiddiau planhigion, gall hyrwyddo twf organau llystyfiant planhigion, cynyddu cyfradd metabolig carbon a nitrogen mewn planhigion, a chryfhau ymwrthedd straen planhigion.Trwy gyd-ddigwyddiad, ni ddylid diystyru effaith sefydlogi nitrogen molybdenwm.Gall gyflymu metaboledd nitrogen a throsglwyddo carbohydradau mewn planhigion, fel y gall planhigion wrthsefyll oerfel, oerfel a chlefyd.Yn ogystal, gall manganîs reoleiddio rhydocs planhigion a lleihau cyfradd clefydau planhigion;mae haearn wedi chwarae rhan arwyddocaol wrth ffurfio cloroffyl, na ellir ei anwybyddu yn y broses o dyfu planhigion.

Am y rheswm hwn, mae'n bwysig iawn canfod cynnwys elfennau hybrin mewn pridd mewn pryd.Gall y Synhwyrydd Elfennau Trace Pridd fesur y gwahanol elfennau hybrin yn y pridd yn dda iawn, sy'n gyfleus i ffermwyr ddefnyddio micro-wrtaith yn ôl yr angen yn ôl sefyllfa wirioneddol y pridd, ac yn cyfrannu at wella eu cynnyrch a'u hansawdd.Nid yn unig hynny, mae defnyddio'r offeryn hwn hefyd yn helpu i hyrwyddo'r broses o foderneiddio amaethyddol.Wedi'r cyfan, ffrwythloni rhesymegol a thyfu gwyddonol yw'r duedd gyffredinol o gynhyrchu amaethyddol cyfredol.Mae canfod yn gyntaf ac yna ffrwythloni yn "rhagnodi'r feddyginiaeth gywir", sydd nid yn unig yn lleihau gwastraff gwrtaith, yn lleihau'r mewnbwn cost amaethyddol, ac yn cynyddu buddion economaidd ffermwyr.Mae hefyd yn lleihau'r llygredd a achosir gan ffrwythloni amhriodol, yn amddiffyn yr amgylchedd pridd, ac yn gwireddu defnydd cynaliadwy o bridd.Pam ddim?


Amser post: Gorff-20-2022