• baner_pen

Gorsaf feteorolegol amaethyddol

 • Gorsaf dywydd integredig FK-CSQ20 Ultrasonic

  Gorsaf dywydd integredig FK-CSQ20 Ultrasonic

  Cwmpas y cais:

  Gellir ei ddefnyddio mewn sawl maes, megis monitro meteorolegol, monitro hinsawdd amaethyddiaeth a choedwigaeth, monitro amgylcheddol trefol, amgylchedd ecolegol a monitro trychineb daearegol, a gall weithio'n sefydlog mewn amgylchedd garw (- 40 ℃ - 80 ℃).Gall fonitro amrywiaeth o ffactorau amgylcheddol meteorolegol ac addasu elfennau mesur eraill yn unol ag anghenion defnyddwyr.

 • FK-Q600 Synhwyrydd amgylchedd Agrometeorolegol deallus a ddelir â llaw

  FK-Q600 Synhwyrydd amgylchedd Agrometeorolegol deallus a ddelir â llaw

  Mae'r synhwyrydd amgylchedd Agrometeorolegol deallus â llaw yn orsaf microhinsawdd tir fferm a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer amgylchedd lleol ar raddfa fach tir fferm a glaswelltir, sy'n monitro'r pridd, lleithder a pharamedrau amgylcheddol eraill sy'n gysylltiedig yn agos â thwf llystyfiant a chnydau.Mae'n arsylwi'n bennaf ar 13 o elfennau meteorolegol o baramedrau amgylcheddol sy'n ymwneud ag amaethyddiaeth, megis tymheredd y pridd, lleithder y pridd, crynoder y pridd, pH y pridd, halen y pridd, tymheredd yr aer, lleithder aer, dwyster golau, crynodiad carbon deuocsid, ymbelydredd effeithiol ffotosynthetig, cyflymder y gwynt, cyfeiriad gwynt, glawiad, ac ati, gan ddarparu cefnogaeth dda ar gyfer ymchwil wyddonol amaethyddol, cynhyrchu amaethyddol, ac ati.